جلوه ی حضور و درخشش آتشفشان در جواهرات بدلی ساخته شده از ماگما ! هدیه ای از دل طبیعت
 

«علم گمشده» نامى كه سنگ درمانگران و گوهرشناسان بر علم ريشه شناسى، طبقه بندى و خواص درمانى سنگ ها نهاده اند.

«سنگ درمانى» با ریشه ای شش هزار ساله مدتیست درآمریکا، اروپا و خاورمیانه دوباره مورد توجه قرار گرفته است .اگرچه عالمان اصلی این علم که عموما" کاهنان مصری، دانشمندان چینی و ساحران هندی بود اند از ترس سرقت منابع و ازدست دادن حق انحصاری استفاده ازاطلاعات منحصر بفرد خود کلیه مکتوبات را از بين برده و کشف رازهای این علم کهن را به عهده بشر امروزی نهاده اند.

اكنون به غير از اطلاعاتى مبهم از اين رشته درمانى چيز بيشترى در دست نيست اما ذهن جستجوگر و نياز هر دم فزاينده ی انسان به علوم ماوراءالطبيعه موجب شده تا انسان هوشمند با عزمى جزم دوباره  به كشف رازهاى ناشناخته  سنگ اقدام  یا همان «علم گمشده» را احيا كند.

بسیاری از مردم به سنگها و جواهرات صرفاً از دید زیور آلات می نگرند اما بعضی دیگر به اثرات سحر انگیز درمانی آن توجه دارند. چرا که صدها سال قبل اهل فن از فوائد سنگها و جواهرات آگاه  و دریافته بودند که این سنگها دارای خواص  مغناطیسی مورد استفاده در بسیاری از موارد درمانی می باشند واکنون در عصر حاضرنیز بشر استفاده از تکنولوژی پیشرفته نور و اشعه درطب را کاربردی تر کرده است.

و حال ذکر این نکته ضروری می باشد سنگهایی که نتیجه ی  فوران از یک توده مذاب آتشفشانی بوجود می آید ماگما نامیده می شود که دارای خواص درمانی بسیار می باشد که تسهیل در گردش خون، آزادسازی یون مثبت و جذب امواج سرگردان درفضا یکی ازچندین ویژگی  شاخص آن می باشد.